สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราวอ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายกิฟลี  มะแซ
2. เด็กหญิงสุไรยา  สะอิ
3. เด็กหญิงอาอีเสาะ  มิง
 
1. นางสาวยาลีซัน  อาลี
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนูรนาวิลลา  หะยีแยนา
 
1. นางฟาซียะ  เจะแว
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาซียะห์  เจะยอ
 
1. นางฟาซียะ  เจะแว