สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุไรยา   มาหิเละ
 
1. นายยูซูฟ   เดชอรัญ