สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุบัยดะห์  เจ๊ะเม๊าะ
 
1. นางสาวรำไพ   นิรมาณ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัสมา  มานิ
 
1. นางแวรอเม๊าะ  แวหะยี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูราซีกีน  อารีเสน
 
1. นางนาวัล   แวอาแซ