สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกษมา  ดาหวี
 
1. นางวารินทร์  ทองไชย
 
2 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม (Spelling Bee) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอัสมาศ  สามะ
 
1. นางเรียม  ศรีวิลัย