สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านละหารยามู สพป. ปัตตานี เขต ๒

การแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2556
ณ รร.บ้านโคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี
ระหว่าง วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  บือแน
2. เด็กชายลุกมาน  กาหลง
 
1. นางยามีละ  ดือเระ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บือแน
 
1. นางสุมาลา  เบ็ญหวันสนิ