สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ภูเก็ต เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ 62
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กชายรักชาติ  ยิ่งชีพ
2. เด็กชายรักดี  มีตน
 
1. นายมานะ  ดีมาก
2. นายสุดยอด  มักดี