รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู