หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000389 แอโรบิก ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
2 000390 แอโรบิก ม.1-ม.6
-
00.00-00.00
-
3 000391 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
4 000392 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-
5 000393 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
00.00-00.00
-
6 000394 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-
00.00-00.00
-


ติดต่อสอบถาม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 โทร. 032-662042
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]