ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมังคลาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม สพป. สงขลา เขต 1 74.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกหาร สพป. กระบี่ เขต 1 73.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1 71.4 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 66.6 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 65.4 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำแดง สพป. ระนอง เขต 1 64.8 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 64.4 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 62.4 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป. ภูเก็ต เขต 1 62.4 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านหารเทา สพป. พัทลุง เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านกลูบี สพป. นราธิวาส เขต 2 55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน สพป. ยะลา เขต 1 55 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโตะบาลา สพป. ปัตตานี เขต 3 52.8 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 52.2 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ตรัง เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 - -  
23 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
25 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 - -  
26 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 - -  
27 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 - -  
28 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน