ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. พังงา เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหัวควน สพป. สตูล เขต 1 76.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 71.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดคลองตาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 68.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป. ตรัง เขต 1 67.34 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 66.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 65.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ เขต 1 64.34 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต สพป. ชุมพร เขต 2 - -  
15 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน