ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง เขต 1 77.99 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ สพป. กระบี่ เขต 1 71.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65.66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 61.49 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 60.82 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 58 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 54.32 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน