ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 67.63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ เขต 1 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.75 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 64.63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 63.5 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1 62.38 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 61.88 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61.13 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพุทธยาศรม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 59.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา สพป. ภูเก็ต เขต 1 56.88 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 54.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 53.38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 53.25 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 53.13 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.13 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 49.63 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 48.75 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ระนอง เขต 1 47.38 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 45.13 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านจูโว๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 3 43.63 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 41.38 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า สพป. ปัตตานี เขต 3 34.88 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านยะรัง สพป. ปัตตานี เขต 2 33.13 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 30 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู สพป. ยะลา เขต 3 27 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน