ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ สพป. กระบี่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) สพป. สตูล เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า สพป. พังงา เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต เขต 1 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 64 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านกุมแป สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 61 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด สพป. สงขลา เขต 3 59 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 57 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 52 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน