ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 92.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาหงา สพป. สตูล เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 91.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 90.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดควนป้อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขาติง สพป. ตรัง เขต 1 83.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 78.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 68 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน