ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 89.34 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง เขต 1 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 - -  
9 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน