ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกะปง สพป. พังงา เขต 1 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง สพป. กระบี่ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน