ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สภานักเรียน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 88.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ สพป. กระบี่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันดี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลำแก่น สพป. พังงา เขต 1 73.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 72.16 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด สพป. พัทลุง เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. ยะลา เขต 1 68.83 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 67.5 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 66.83 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล เขต 1 66.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะพานหัก สพป. สงขลา เขต 3 66.17 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 64.49 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 63.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดจิกพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.5 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 63.33 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน