ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) สพป. ตรัง เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว สพป. พังงา เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปุลากง สพป. ปัตตานี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง สพป. กระบี่ เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านจันทึง สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบ่อพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป. สงขลา เขต 3 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ สพป. ยะลา เขต 3 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านแหลมหาด สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนวัดลำภู สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านแบหอ สพป. ยะลา เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง เขต 1 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดสุขุม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป. สงขลา เขต 2 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 79 เงิน 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน