ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ เขต 1 91.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดใน สพป. ชุมพร เขต 1 84.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคาโต สพป. ปัตตานี เขต 1 83.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 78.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 76.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 75.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 73.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเคลียง สพป. สงขลา เขต 3 72.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 66.75 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน