ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 70.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 59.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. พัทลุง เขต 1 53.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 51.5 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ เขต 1 50.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 49.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต เขต 1 43.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 42.5 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป. ตรัง เขต 1 40 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39.5 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 - -  
21 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน