ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา สพป. พังงา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 72.6 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 71.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 70.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 67.3 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดป่าตอ สพป. พัทลุง เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหารเทา สพป. พัทลุง เขต 2 65.3 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 สพป. ระนอง เขต 1 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 63.6 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านชะเอาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 57.6 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 56.3 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดชลธาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 55.6 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี สพป. ยะลา เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 51 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านปล่องหอย สพป. ปัตตานี เขต 3 49 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน