ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ เขต 1 89.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 สพป. ปัตตานี เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 82.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สงขลา เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง เขต 1 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 79.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 79.25 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเขาทอง สพป. พัทลุง เขต 1 79.25 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดกงตาก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 78.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแรต สพป. ปัตตานี เขต 1 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบุโบย สพป. สตูล เขต 1 76.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 75.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 75.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 71.5 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา เขต 1 69.75 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนหาดทรายทอง สพป. ตรัง เขต 1 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 68.25 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.75 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 65.25 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 63.75 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. ภูเก็ต เขต 1 59.25 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน