ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง ชนะเลิศ ตัวแทนระดับชาติ
2 โรงเรียนนาสาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 57.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับชาติ
3 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
4 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
5 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
7 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 35 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 30 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 30 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา เขต 1 30 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป. กระบี่ เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 15 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. สตูล เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
16 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 10 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ สพป. นราธิวาส เขต 3 10 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 10 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 10 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 5 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 5 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. ยะลา เขต 1 5 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านสันยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านกูวา (อำเภอแว้ง) สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน