ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราสมุทร สพป. ภูเก็ต เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา สพป. สงขลา เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 70.84 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69.17 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54.17 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล เขต 1 50.84 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป. นราธิวาส เขต 2 47.5 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 47.5 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 42.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 42.5 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 40 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเปี่ยมรัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 32.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต 3 30 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 30 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง เขต 1 27.5 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอ่าวลึก สพป. กระบี่ เขต 1 27.5 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 22.5 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน สพป. ปัตตานี เขต 2 17.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 15 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนทับปุด สพป. พังงา เขต 1 15 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 12.5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 10 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 5 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน