ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา เขต 1 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคุรุชนพัฒนา สพป. ยะลา เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดประดู่หอม สพป. พัทลุง เขต 1 44 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองจูด สพป. กระบี่ เขต 1 37 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 37 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 35 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 34 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 34 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. สตูล เขต 1 33 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 32 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพป. ตรัง เขต 1 32 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป. ชุมพร เขต 1 30 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต เขต 1 30 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 25 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่128 สพป. นราธิวาส เขต 3 25 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง สพป. นราธิวาส เขต 2 21 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 21 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. สงขลา เขต 1 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 - -  
25 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน