ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. กระบี่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป. พัทลุง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังตง สพป. สตูล เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต เขต 1 57 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพระราชทานทับละมุ สพป. พังงา เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ สพป. พัทลุง เขต 2 52 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน