ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Cross word ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป. พังงา เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำทับ สพป. กระบี่ เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนับเภา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดห้วยคู สพป. สงขลา เขต 3 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง เขต 1 56 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านรานอ สพป. ยะลา เขต 2 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 51 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 49 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน