ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดใหม่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียน วัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรกิจ สพป. กระบี่ เขต 1 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต เขต 1 80.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนตชด.ทุ่งไม้ด้วน ๒ สพป. สงขลา เขต 3 77.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. ระนอง เขต 1 73.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนอัมพวันวิทยา สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป. พังงา เขต 1 65.15 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล เขต 1 65.05 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 63.45 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประชาวิทยา สพป. ตรัง เขต 2 61.55 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 59.9 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59.2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 56.8 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 55.95 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 1 55.55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม สพป. ปัตตานี เขต 2 53.55 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. พัทลุง เขต 2 53.2 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 52.55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 52.1 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 50.25 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป. ปัตตานี เขต 3 50.05 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 47.4 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป. นราธิวาส เขต 2 47.05 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านเบญญา สพป. ยะลา เขต 1 45.85 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 45.65 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 44.65 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 42.75 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต สพป. ยะลา เขต 3 38.75 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน