ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา เขต 1 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 9  
14 โรงเรียนทองอยู่นุตกุล สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. สตูล เขต 1 84 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ เขต 1 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนพัฒนาบาลอ สพป. ยะลา เขต 1 82 ทอง 23  
27 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 23  
28 โรงเรียนวัดควนส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 80 ทอง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน