ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป. ภูเก็ต เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สพป. ระนอง เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดบางใบไม้ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 55 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ เขต 1 54 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 54 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ สพป. ยะลา เขต 2 49 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 48 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" สพป. สตูล เขต 1 42 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงมิตรภาพที่128 สพป. นราธิวาส เขต 3 41 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 35 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สงขลา เขต 3 35 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน