ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 84.53 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.83 เงิน 5  
6 โรงเรียนทัศนาวลัย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 74.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 74.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 72.5 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. ชุมพร เขต 1 68.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67.67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน