ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง เขต 1 58.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเกาะไม้ไผ่ สพป. พังงา เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. กระบี่ เขต 1 51 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนวัดแตระ(ปาลานุเคราะห์) สพป. พัทลุง เขต 2 50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดรังสิตาวาส สพป. ยะลา เขต 1 47.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 46 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 45 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 42.5 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 40.5 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 40.5 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนชุมชนประชานิคม สพป. ชุมพร เขต 1 40 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 40 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 39 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 39 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 36.5 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 36 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนรักไทย สพป. นราธิวาส เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน