ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป. ภูเก็ต เขต 1 97.4 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา เขต 1 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 93.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 92.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ระนอง เขต 1 92.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนมหาราช ๓ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 92.4 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. ชุมพร เขต 1 92.4 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ เขต 1 91.2 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป. สตูล เขต 1 90.4 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป. ตรัง เขต 1 90.4 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 89.8 ทอง 15  
16 โรงเรียนระแงะ สพป. นราธิวาส เขต 3 88.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลมหอย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 87.8 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม สพป. พัทลุง เขต 2 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 86.8 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 86.2 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84.4 ทอง 23  
24 โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สพป. นราธิวาส เขต 2 84.2 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.8 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านลานช้าง สพป. ปัตตานี เขต 3 83.6 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบางปู สพป. ปัตตานี เขต 1 83.4 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขาวัง สพป. ปัตตานี เขต 2 82.6 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านธารน้ำใส สพป. ยะลา เขต 3 82.4 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดควนแร่ สพป. พัทลุง เขต 1 81.6 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน