ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) สพป. สงขลา เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำพราย สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป. กระบี่ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบือแรง สพป. นราธิวาส เขต 1 67 ทองแดง 14  
16 โรงเรียน บ้านนาตำเสา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป. ปัตตานี เขต 1 63 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดำลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 52 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. พังงา เขต 1 49 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 48 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนวัดลำพดจินดาราม สพป. สงขลา เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน