ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 90.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. ชุมพร เขต 1 76.64 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 74.31 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ศาลากันตง) สพป. สตูล เขต 1 73.32 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร สพป. พัทลุง เขต 1 72.99 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ สพป. พัทลุง เขต 2 70.99 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 70.98 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. นราธิวาส เขต 3 70.32 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดปลักปลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 69.32 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป. สงขลา เขต 2 67.65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.31 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 66.31 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต เขต 1 66.31 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต สพป. ปัตตานี เขต 1 65.66 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. พังงา เขต 1 65.65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง เขต 1 65.31 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64.32 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 63.98 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. ปัตตานี เขต 2 63.32 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป. นราธิวาส เขต 2 62.99 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเกาะกลาง สพป. กระบี่ เขต 1 62.31 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 สพป. ยะลา เขต 2 62.3 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต 3 58.66 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยยูง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 56.32 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ สพป. นราธิวาส เขต 1 55.65 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดำลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 54.98 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา สพป. ยะลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน