ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป. พังงา เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา สพป. นราธิวาส เขต 3 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองกำ สพป. กระบี่ เขต 1 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดทุ่งสงวน สพป. สงขลา เขต 1 84 ทอง 4  
8 โรงเรียนวัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดนานอน สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง เขต 1 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป. พัทลุง เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหินแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป. พัทลุง เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านท่าสาป สพป. ยะลา เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน