ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) สพป. ตรัง เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียน ธนรัตน์อุปถัมถ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 53 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน