ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากพู่ สพป. พังงา เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโคกพิกุล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. กระบี่ เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต เขต 1 69 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดควนสีนวล สพป. ตรัง เขต 1 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สพป. สงขลา เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง เขต 1 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านตังกาเด็ง สพป. ยะลา เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 42 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ สพป. ปัตตานี เขต 1 41 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน