ผลการแข่งขัน ศิลปะ
ระนาดเอก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางเหลียว สพป. กระบี่ เขต 1 89.67 ทอง ชนะเลิศ ตัวแทนระดับชาติ
2 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ตัวแทนระดับชาติ
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง(มิตรภาพที่ 25) สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
4 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -
5 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน