ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป. พังงา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) สพป. ระนอง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางตะพาน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สตูล เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังสอด สพป. กระบี่ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 69 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 59 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 59 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 59 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านปากเชียร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 59 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนบ้านลิพัง สพป. ตรัง เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
21 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 16  
22 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 16  
23 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 59 เข้าร่วม 16  
24 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
25 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
26 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต เขต 1 59 เข้าร่วม 16  
27 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน