ผลการแข่งขัน ศิลปะ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบูดี สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโลทู สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๔ (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 69 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดเขาโร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ เขต 1 61 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 61 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน