ผลการแข่งขัน ศิลปะ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ สพป. สงขลา เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดมทักษิณอนุสรณ์) สพป. พังงา เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 สพป. นราธิวาส เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าพน สพป. สตูล เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนต่อ สพป. กระบี่ เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 59 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดน้อมถวาย สพป. ชุมพร เขต 1 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 สพป. ยะลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน