ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป. กระบี่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไสดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไทรทอง สพป. ตรัง เขต 1 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดท่ายาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 83.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน