ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสขาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองตูก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน