ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์8 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป. ชุมพร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฉลอง สพป. ภูเก็ต เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป. นราธิวาส เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชารัฐบำรุง๒ สพป. พัทลุง เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 11  
12 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) สพป. สงขลา เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน