ผลการแข่งขัน ศิลปะ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป. พัทลุง เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปลายสระ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สพป. ยะลา เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 สพป. ยะลา เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. กระบี่ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านรังแตน สพป. ระนอง เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านสวนพลู สพป. นราธิวาส เขต 1 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลาสอง สพป. ปัตตานี เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังบวบ สพป. สงขลา เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๔ (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 58 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุใน สพป. พังงา เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดกลาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 56 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ สพป. พัทลุง เขต 2 56 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดธรรมาราม สพป. ตรัง เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต เขต 1 55 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านจะแนะ สพป. นราธิวาส เขต 3 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป. สตูล เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนวัดหัวกรูด สพป. ชุมพร เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 53 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 53 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ สพป. สงขลา เขต 1 53 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน