ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 60.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2 (โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ เนื่องจากไม่ได้ส่งเค้าโครงให้สำนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (สนก.)

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน