ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดควนแพรกหา สพป. พัทลุง เขต 1 82.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. ตรัง เขต 1 66.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 63 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน