ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุโสะ สพป. สงขลา เขต 3 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. สตูล เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า สพป. กระบี่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาแซะ สพป. ชุมพร เขต 1 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง สพป. ปัตตานี เขต 3 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 54 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดเขาวงก์ สพป. พัทลุง เขต 2 53 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป. ตรัง เขต 1 47 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 46 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน