ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับประถมศึกษา
ณ จังหวัด ภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป. ตรัง เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป. กระบี่ เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระเพรง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๖ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบางฉาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 65.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนกงาง สพป. ระนอง เขต 1 - -  
9 โรงเรียนวัดวังไผ่ สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน